D-250AP

AL FOIL 4P 폴리솜 보온

  • 재 질 : Polyester Wool(폴리솜) / Al Foil, Vapor Barrier
  • 용 도 : 병원, 제약회사, 크린룸

설명

재질

Laminated X2ply(방염)

Aluminum Foil &Polyester Film

Bronze plated spring wire (동도금 강선)

접착 Self Hardening Type (Polyurethane adhesive)
사용온도 -30℃ ~ +140℃
사용압력 300mm WG
사용풍속 30m/sec
생산규격 Ø50mm ~ Ø500mm
용도 집진, 환기용 덕트, 레인지 후드용, 지하철 역사, 백화점, 상가, 공공시설 등, 병원, 제약회사, 크린룸, 제연설비 공조용
No comments
위로이동