D-250BT

향균 AL 4P 제연용

  • 재 질 : Al Foil / Polyester Film / 향균코팅 / Laminaetd X4ply : 방염 /S pring copper wire(동도금강선)
  • 용 도 : 레인지 후드용, 제연설비 공조용

설명

재질

Aluminum Foil / Polyester Film / 향균코팅(Anti-Bacterial Coating)
Laminated X4ply(방염)

Spring copper wire(동도금강선)

접착 Self Hardening Type
사용온도 -30℃ ~ +140℃
사용압력 300mm WG
사용풍속 30m/sec
생산규격 Ø50mm ~ Ø500mm
용도 집진, 환기용 덕트, 레인지 후드용, 지하철 역사, 백화점, 상가, 공공시설 등, 병원, 제약회사, 크린룸, 제연설비 공조용
No comments
위로이동